II

Elérhetőségek

Rum Község Önkormányzata

Cím: 9766 Rum, Béke utca 22.
Telefon: +36/94/579-018  
E-mail: rum@savaria.hu  
Közadatkereső
Facebook


Rumi Rajki István Általános Iskola

Rumi Rajki István Általános Iskola

Igazgató: Kraft Béla László
Cím: 9766 Rum, Béke u. 20.
Tel: +36/94/579-024
E-mail: info@rumirajkiiskola.hu
Web: http://rumirajkiiskola.hu/

 

A Rumi Rajki István Általános Iskola bemutatása

Intézményünk a Rumi Rajki István Általános Iskola a Rába folyó partján elterülő Rum község frekventált helyén, jól megközelíthető helyen a 87-es út és a Sárvár – Körmend összekötő út mentén található. A rumi, rábatöttösi, zsennyei általános iskolák összevonásával azok szellemi örököseként végzi oktató nevelő munkáját. A jogelőd Rumi Rajki István Általános Művelődési Központot fenntartó társulás 1982-ben Rum, Rábatöttös és Zsennye községek megállapodása alapján jött létre. 2001. január 1-től felvette a község neves szülöttének, Rumi Rajki István szobrászművésznek a nevét. A beiskolázási körzetünk három önkormányzata kötött feladatellátási megállapodást a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásával, így 2008. szeptember 1-től a kistérségi társulás volt a fenntartója az intézménynek. 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd a Szombathelyi Tankerületi Központ keretében működik.

A nagyvilág zajától messze, csendes erdők és mezők között élnek itt az emberek három város, a megyeszékhely Szombathely, valamint a két szomszédos járás székhelyének Sárvárnak és Vasvárnak a mértani középpontjában. A nagyvilág zaja messze van, de az itt élő emberek minden tettükkel, cselekedeteikkel, dolgos hétköznapjaikkal kapcsolatban vannak egymással és a környező falvakkal, városokkal. A település könnyen megközelíthető, jó autóbuszjáratokkal, személygépkocsival, de kerékpárúton is. 8 km-es körzetében 11 (ezer fő alatti) kistelepüléssel szomszédos, így a városoktól tisztes távolságban központi szerepet tölt be, oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális vonzáskörzetként is funkcionál.

Iskolánkban - a jó megközelíthetőség által is támogatva - igen nagy jelentősége van a társuláson kívülről beíratott gyermekeknek is. Az utóbbi években az iskolában a beiskolázási körzeten kívülről (19 – 24 környékbeli településről - érkezett tanulók aránya, meghaladja a teljes tanulólétszám 50 százalékát.

A beiskolázási körzet ugyan a három alapító település közigazgatási területére korlátozódik, de a szabad kapacitás és az intézmény tevékenysége iránti egyre intenzívebb szülői érdeklődés évről-évre fokozódó mértékben tágította e korlátokat.

Az iskola rendkívül intenzív pályázati tevékenységének köszönhetően több olyan többletszolgáltatást nyújt, mely kevés községi oktató-nevelőintézményt jellemez. Az 1959-ben átadott emeletes iskolaépület és a különálló alsó tagozatos épületet 2005-ben korszerűsítettük, 2010-ben pedig jelentősen bővítettük, felújítottuk. Most pedig átadás előtt áll a minden igényt kielégítő, modern iskolai tornatermünk is. A nevelő-oktató munkával az elmúlt két évtizedben szorosan összefonódott a folyamatos megújulásra törekvés, a szakmai innováció. Egymást érték az infrastruktúrafejlesztések, a tárgyi feltételek pályázati támogatásokól történő javítását szolgáló Európai Uniós projektek. Egyedülálló eredményeket értünk el az informatikai eszközök oktató-nevelőmunkában való alkalmazása terén. Lassan másfél évtizede már, hogy minden tanulónak, minden tanórán laptopot biztosítunk tanórai munkájához, s ezzel az egyéni ütemben történő, illetve az önálló tanulás, s a differenciálás magas szintű megvalósítását tesszük lehetővé. A tanulói Laptop programot országosan is egyedülálló módon – minden osztályban, teljes tanulólétszám mellett valósítottuk meg. A megye általános iskolái közül elsőként alkalmaztunk interaktív táblát, s ma már minden osztálytermünkben és szaktantermünkben ott van a digitális tábla a projektorral, illetve a digitális panel. Minden tanévben sikerrel pályáztunk a Határtalanul programra, s hetedikeseink 6 napos erdélyi osztálykiránduláson vehettek részt. Kezdetektől fogva részesei vagyunk az Erdei iskola programnak, negyedik osztályosaink 5 napot erdei iskolában töltenek, s részesei a fenntartható fejlődés pedagógiájának. Az innovatív szemlélet, a színvonalas szakmai munka (Meixner módszer, IKT alkalmazása, tanulói laptop program, integrált és kompetencia alapú oktatás, erdei iskola, ökoiskolai projekt) eredményeként, s az intézmény sikeres infrastrukturális és szakmai pályázataival tekintélyt, elismerést vívott ki a megye oktatási intézményei körében. Előminősített referenciaintézmény, Örökös Ökoiskola, Boldog Iskola, valamint az idei évtől pedig európai projekttel bíró e-Twinning Partnerintézmény címmel is rendelkezünk.

Tevékenyégünket 3 civil szervezet segíti. 2000-től a Rumi Rajki István Alapítvány, 2001. óta Diák Sportegyesület működik az iskolán belül, s a 2012. május 30. óta a Szemünk Fénye szülői Egyesület hathatós támogatását is élvezzük.

A tanulók két idegen nyelv (angol-német) tanulása közül választhatnak. Gyógypedagógusaink segítik az SNI tanulókat, logopédusunk, fejlesztő pedagógusaink foglalkoznak a nehézségekkel küzdő gyerekekkel. 2000. óta rendezzük meg a kistérségi komplex tanulmányi versenyt, s az ugyancsak kistérségi szintű Vizuális találékonyság rajz és kézműves pályázatot és versenyt. Nagyszabású rendezvénysorozatunk a Magyar kultúra napjához kapcsolódó Rumi Rajki Kulturális Napok.

A közoktatási feladatok közül a logopédiai ellátás és az iskolai napközi, tanulószobai ellátás szintén elérhető, s a tanulók számos felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó egyéni, kiscsoportos foglalkozás mellett, több szakkör közül is választhatnak.

Az alsó tagozatos tanulók igen nagy számban részesülnek napközi otthonos ellátásban (3 napközis csoport). A felső tagozaton 2 tanulószobai csoportban biztosított a gyermekek tanulásának támogatása, az önálló tanulásra tanítása, hasznos délutáni foglalkozások szervezése. Tanórán kívüli programok, iskolán kívüli egyéb foglalkozások széles lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek. A pedagógia programunk a beilleszkedési, tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén szakmailag megalapozott eszközrendszert és tevékenységrendszert garantál a prevenció és a kompenzáció érdekében.

Általános alapelvként alkalmazzuk a kompetencia alapú nevelés-oktatást. Generális bevezetése, a pedagógusok felkészítése több ezer órányi akkreditált képzés mellett történt. 8 éve alkalmazunk Elektronikus naplót. Az iskola eredményességéről, az esélyegyenlőség biztosításának szakmai feltételeiről közelítőleg koherens mutatót adnak az országos kompetencia mérések eredményei. Az iskola tanulói többségükben az országos átlag felett teljesítenek.

Az intézmény pedagógusainak képesítése, módszertani képzettsége kiemelkedő:

6 fő szakvizsgát tett, 5 fő egyetemi mesterképzésen szerzett diplomát, 5 mesterminősítéssel rendelkező pedagógusunk közül 3 fő az országos pedagógus minősítő rendszerben pedagógiai szakértői feladatokat is ellát.

 

Rumi Rajki István Általános Iskola + 1

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Rum Község Önkormányzata - Magyar