Elérhetőségek

Rum Község Önkormányzata

Cím: 9766 Rum, Béke utca 22.
Telefon: +36/94/579-018  
E-mail: rum@savaria.hu  
Facebook


Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.
Mobil: +36/30/831-2077
Email: rumiovoda@gmail.com
Web: www.rumiovoda.hu
Vezető: Varga Lászlóné
Pedagógusok: 4 fő
Férőhelyek sz.: 50 fő
Gyermekcsoportok: 2

Óvodánk Rumi Játékvár Óvoda néven működik 2016. szeptember 1. óta, fenntartója Rum Község Önkormányzata.

Előzmények: 1982-től Általános Művelődési Központ óvodájaként működött. 2001-ben vette fel a Rumi Rajki István, 2009-ben a Játékvár Óvoda nevet. Szakmailag önálló intézmény.

Az óvodai férőhelyek száma 50, két csoporttal működünk, a gyermekek heterogén csoportokat alkotnak.

Az óvodába felvett gyermekek számát alapvetően a társult településeken született gyermekek száma határozza meg. Az új Közoktatási törvény szerint, a körzeten kívüli gyermekeket csak a szabad férőhelyre tudjuk felvenni. / Ha az óvoda 50 személyes férőhelyét nem töltötték fel a körzetes gyerekek./

Az épületet 2010-ben teljesen felújították, a korszerű termek, öltöző, mosdó, egyéni foglalkoztató, tornaszoba a XXI sz óvodája,  az udvar EU szabványainak megfelelő kültéri játékokkal van felszerelve.

A Helyi Óvodai Programunk a kompetencia alapú óvodai program szellemében a helyi sajátosságokra épült.

Egyéni arculatunk, a mozgásfejlesztés, ami a tanulási és magatartási zavarok megelőzésének terápiája.

Célunk: a szeretetteljes, nyugodt, élmény gazdag harmonikus fejlődésnek elősegítése a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése, az eltérő fejlődésű ütem tolerálása, speciális fejlesztést igénylő gyermekek ellátásának figyelembe vétele.

Nevelőtestületünk ereje a gyermekszeretetben, derűt sugárzó, biztonságot nyújtó egyéniségünkben nyilvánul meg. Azonos értékrendünket tükrözi a nevelés iránti elkötelezettség, a családias, érzelmekben gazdag, szeretetteljes légkör megteremtése a gyermekek különbözőségének tisztelete.

A gyermekek testi, lelki egészségének védelme érdekében kiemelten foglalkozunk a gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítésével. E fejlesztési területet tágan értelmezzük, az aktív mozgástól a finommotoros manipulációig. A mozgásfejlesztésre az egész óvodai nevelés területén bőséges lehetőség kínálkozik. Nagy hangsúlyt helyezünk a szocializáció folyamatában a kommunikációnak, a gondolkodásnak, az önkifejezés fejlesztésére.

Óvodánkban figyelünk a viselkedéskultúra alakítására, az óvónő-gyermek kapcsolatban a meleg elfogadó attitűd dominál, a gyermeket elfogadó, türelmes nevelői viselkedésminta, így a gyermek-gyermek kapcsolatban is ez a minta. Óvónő-dajka kapcsolatban az udvarias nyelvi forma a jellemző.

Óvodánk valamennyi dolgozóját, elfogadó, türelmes attitűd jellemzi valamennyi gyermek és szülő iránt.

Alapfeltétel a folyamatos szakmai kontroll elviselésének és az önkontrollnak a képessége.

A gyermekek számára a legoptimálisabb környezet az, amikor a gyermekek jogai, és az Óvodai Nevelés alapprogramja  maradéktalanul megvalósul és érvényesül.

A helyi adottságok figyelembe vétele miatt heterogén csoportokat szervezünk, a 3-4-5, és az 5-6-7 évesek számára. A két csoport létszámát mindig a beiratkozó gyerekek életkora dönti el. Az óvodai beiratkozást minden évben munkatervünkben meghatározzuk, általában április hónap a beiratkozás ideje.

A gyermekek fogadását körültekintően végezzük, lehetőséget adunk az anyukás beszoktatásra, ha szükséges. Elismerjük a családi nevelés elsődlegességét, törekszünk a diszkrét, korrekt partneri együttműködés kialakítására.

Óvodánk nyitott, ünnepeinken programjainkon szívesen látjuk a családokat.

A 3-4 éves korosztálynál /kiscsoport/ elsősorban a nyugodt biztonságos légkör megteremtésére, megtartására törekszünk, az elmélyült játékhoz biztosítjuk az optimális feltételeket, kezdeményezzük a tevékenységformákat a játékon keresztül.

A  4-5 éveseknél /középső csoport/ a szokásrendszer kialakítására törekszünk, a tevékenységeket felkínáljuk, játékos formában, a gyermek eldönti kíván-e élni vele.

A 6-7 éveseknél / nagycsoport / a stabil szokásrendszer biztosítja hogy a gyerekek odafigyeljenek egymásra, toleránsak legyenek. A hét minden napján szervezünk foglalkozást, gondos nevelőmunkánk eredménye, hogy a gyermekek testi, lelki, szociális téren az iskolai életre alkalmasak legyenek.

Az alapító okiratunk is tartalmazza, hogy óvodánk fogad sajátos nevelési igényű gyermekeket, speciális fejlesztést biztosít. Mint integrált intézmény a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére a másság elfogadására törekszik.

Óvodánkban a 2009-2010-es tanévben a NY.D.O.P. keretében a Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. pályázaton az épület teljes felújítására, a játszóudvar EU előírásainak megfelelő átalakítására került sor.

Ugyanebben a tanévben szakmailag is megújultunk, hisz a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében bevezettük óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai programot.

Az épület felújítási és szakmai pályázat is azt bizonyítja, hogy nagy erőfeszítéseket teszünk feltételeink javításáért.

Pályázatokon veszünk részt, az ÁMK alapítványa is támogatja óvodánkat, a mindenkori szülői munkaközösség is sokat segít, hogy gyermekeink mind korszerűbb felszerelést használhassanak.

Szolgáltatásaink:

  • Logopédus foglalkozik heti 4 órában a rászorult gyermekekkel
  • Fejlesztőpedagógus van az óvodában, aki szintén foglalkozik a gyermekekkel
  • Biztosítjuk az Energy Dabaston tánciskola részére az óvodásoknak nyújtott órákat
  • Játékos nyelvoktatást biztosítunk /angol nyelven/
  • Minden évben ősszel és tavasszal uszodába visszük a gyerekeket
  • Felkínáljuk a lehetőséget hitoktatásra
  • Jól működő ovi-foci-t kínálunk a labdarúgást kedvelőknek
Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Rum Község Önkormányzata - Magyar