Elérhetőségek

Rum Község Önkormányzata

Cím: 9766 Rum,
Béke utca 22.
Telefon:
+36/94/579-018
E-mail:
rum@savaria.hu
Facebook


PÁLYÁZAT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

2021.07.27.

PÁLYÁZAT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Rum Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Rum, Békássy Ferenc utca 752 hrsz. alatti, 1000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, közművesítetlen építési telek értékesítésére magánszemélyek részére az alábbiak szerint:

A pályázatot kiíró szerv neve, címe:

Rum Község Önkormányzata, 9766 Rum, Béke u. 22.

A pályázat célja:

Az értékesítés célja az, hogy a vevők az ingatlant családi házzal beépítsék a szerződéskötést követő 4 éven belül. A beépítési kötelezettség teljesítését a vevő a jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja. A vevő kérésére ezt a határidőt a képviselő-testület maximum 2 alkalommal módosíthatja. A beépítési kötelezettség biztosítására ezért az Önkormányzat visszavásárlási jogot és elidegenítési tilalmat köt ki. Ezen időtartam alatt a tulajdon csak a pályázatban ismertetett beruházási cél megvalósítása érdekében terhelhető meg.

Amennyiben a cél megvalósulása meghiúsul, a visszavásárlási jog gyakorlásához a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges. Ha az ingatlanon felépítmény nem található, a visszavásárlás az eladási árral megegyező összegben történhet.

A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni.

Az ingatlan megtekinthető: Térképen történő beazonosítás, értékbecslés és tulajdoni lap a Polgármesteri Hivatalban (Rum, Béke u. 22.) ügyfélfogadási időben.

A pályázat jellege: A pályázat nyílt (licit) tárgyalás.

Az értékesítés feltételei, Rum Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (VII.7.) sz. határozata alapján:

- Az ingatlan (építési telek) kikiáltási ára értékbecslés alapján:

Helyrajzi szám m2 Kikiáltási ár (bruttó Ft)
Rum 752 hrsz. 1000 1.750.000,-Ft + Áfa


A licitlépcső: 50 000,-Ft+Áfa

A licit helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Rum, Béke u. 22.
2021. augusztus 2. (hétfő) 9:00 óra

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licitár 10 %-át, 175.000 Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie Rum Község Önkormányzata házipénztárába „Rum 752 hrsz alatti telek pályázati biztosíték” megjegyzéssel, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalás lezárását követően visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő a vételárat a szerződéskötést követő 3 napon belül köteles megfizetni az eladó részére akként, hogy a vételárat átutalja Rum Község Önkormányzata (eladó) alábbi bankszámlájára: 7270022210009000

Az eladó a tulajdonjogáról a vételár vevő általi megfizetését követően mond le.

A szerződéskötés határideje: Az eljárás befejezését követő legkésőbb 15 napon belül.

A birtokbaadás időpontja: a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül. (A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.)

Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, ha az ingatlan a licit eredményeképpen 3.000.000 Ft felett kerül eladásra. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az elővásárlásra jogosult nemleges nyilatkozata a kiíróhoz megérkezik vagy a nyilatkozattételre meghatározott határidő nyilatkozat megtétele nélkül eltelt.

A beépítésre vonatkozó információ:

Az ingatlan Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rum Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelete alapján az Lf2 építési övezetbe tartozik. A beépítés módja oldalhatáros, max. beépítettség 30 %, max. építménymagasság 4,5 m.

Rum, 2021. 07. 21.

Kraft Béla László sk.
alpolgármester

 

PÁLYÁZAT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Rum Község Önkormányzata - Magyar